Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: logga

                                         Deutsch

 

 

                                          English

 

 

 

 

Start

Om oss

Sjövik

Gamlegården

Kontakt

 

Valshalla Gård

….med skogsbruk som huvudnäring är belägen i det nordvästra hörnet av Sydsvenska Höglandet. Vi ligger längst ut i Ulricehamns kommun med Mullsjö som närmaste tätort.

 

….hagarna närmast gården och sjön betas av nötboskap, som ser till att hålla landskapet ljust och öppet.

 

….våra marker gränsar bland annat till sjön Brängen, c:a 5 km lång och ingående i Tidans vattensystem, med slutligt utlopp i Vänern. I sjön, där vi och våra gäster kan fiska, finns bl.a. gädda, abborre, siklöja och en del annan fisk. Vid sjöns utlopp i Tidan finns en lokal för flodpärlmussla, ett tecken på hög vattenkvalitet.

 

….för den intresserade finns ett rikt fågelliv i och runt sjön. Förutom vanliga änder och gäss kan man studera knipa, häger, storlom och fiskgjuse.

 

….sluttningarna ner mot Brängen är klassade för sitt höga naturvärde, och har fått sin karaktär av mångårig betesdrift. Här finns också rester av gammal lövskog.

 

….vi, de nuvarande ägarna, är långtifrån först på platsen. På 1500-talet var Valshalla ”tjänstebostad” åt fogden på Årås, en närbelägen herrgård, under en tid ägd av riksrådet Erik Eriksson Gyllenstierna.

 

…men inte ens fogden var först på platsen. Nere vid Sjövik har rester av flintyxetillverkning hittats. Redan på stenåldern var platsen, med sin kombination av fiskrika vatten, god jord och ett skyddat läge, attraktiv för bosättare.

 

…idag finner besökare från när och fjärran trakten attraktiv under såväl sommar som vinter. Några hundra meter från Valshalla Gård ligger en av Sydsveriges större skidanläggningar, där ett flertal liftar och nedfarter erbjuder alpin vintersport åt besökare från Sydsverige och Danmark. När så erfordras, förses backarna med konstsnö.

 

….6 km från oss finns Sveriges äldsta golfbana, från början en privat parkanläggning för familjen Sager på Ryfors Bruk. Nu en modern 18-håls golfbana, med utmanande topografi i det kuperade landskapet.

 

…vi, Lena och Dag Lagnerö, hälsar er välkomna till Valshalla Gård!

 

 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: karta1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: utsikt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Klicka på bilden för att se den i fullstorlek

 

 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: 100_1914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

I Tillbaka I